ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

ادقاع

لغت‌نامه دهخدا

ادقاع . [ اِ] (ع مص ) بخاک وادوسانیدن . (تاج المصادر بیهقی ). بخاک چسبانیدن کسی را یعنی سخت خوار و ذلیل گردانیدن .
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما