ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اختدام

لغت‌نامه دهخدا

اختدام . [ اِ ت ِ ] (ع مص ) خدمتکاری کردن . خدمت کردن خود را. || چاکر داشتن خواستن کسی را. خدمت خواستن از کسی . خادم خواستن کسی . (منتهی الارب ). طلب خدمتکاری کردن . استخدام .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ