ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

احمد

لغت‌نامه دهخدا

احمد. [ اَ م َ ] (اِخ ) ابن مروان ابومسهر. ابوعبیداﷲ محمدبن عمران المرزبانی در الموشح از وی روایت کرده است . (الموشح چ مصر ص 14). و رجوع به احمدبن مروان مکنی به ابومسهر شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ