ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

احمد

لغت‌نامه دهخدا

احمد. [ اَ م َ ] (اِخ ) ابن ابی بکربن سالم . [ باعلوی ] ولادت او در مکه و از علمای متصوفه است او بر اکثر علوم واقف بود و بسال 1091 هَ . ق . درگذشت .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ