ترجمه مقاله

احمدشاه

لغت‌نامه دهخدا

احمدشاه . [ اَ م َ ] (اِخ ) ثانی . سیزدهمین از سلاطین گجرات . وی در 961 هَ . ق . پس از وفات پدرش محمود شاه ثالث بسلطنت جلوس کرد و پس از هفت سال حکمرانی در 968 هَ . ق . درگذشت . (قاموس الاعلام ). و در طبقات سلاطین اسلام سال وفات او 969 هَ . ق . یاد شده است .
ترجمه مقاله