ترجمه مقاله

احمدشاه

لغت‌نامه دهخدا

احمدشاه . [ اَ م َ ] (اِخ ) (مجاهدالدین ... بهادر) یکی از حکمرانان دهلی . او بسال 1161 هَ . ق . جانشین پدر شد و پس از سه سال حکمرانی وزیر اعظم او عمادالملک قاضی الدین خان او را خلعکرد و عالمگیر ثانی بجای او نشست و پس از این وقعه احمدشاه بیست و یکسال بزیست . رجوع به قاموس الاعلام .
ترجمه مقاله