ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

احماس

لغت‌نامه دهخدا

احماس . [ اِ ] (ع مص ) بخشم آوردن . (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ