ترجمه مقاله

احلام

لغت‌نامه دهخدا

احلام . [ اَ ] (ع اِ) ج ِ حِلْم . بردباریها. سکون ها. وقارها. عقلها. || ج ِ حُلْم . خوابهای شیطانی . (ملخص اللغات حسن خطیب ). بنات اللیل . (المرصع). بنات الکری . (المرصع). خوابها. خواب های شوریده که آن را تعبیری نتوان کرد. (مؤیدالفضلاء). خوابهای پریشان . هر آنچه شخص خفته در خواب بیند. || ج ِ حُلْم ، بمعنی آرمیدن در خواب ، و آن علامت بلوغ است . || ج ِ حلیم . بردباران . || اجسام . و واحد آن نیامده است . (منتهی الارب ).
ترجمه مقاله