ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

احقان

لغت‌نامه دهخدا

احقان . [ اَ ] (ع اِ) ج ِ حَقنة.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ