ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

احقان

لغت‌نامه دهخدا

احقان . [ اِ ] (ع مص ) جمع کردن اقسام شیر را.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ