ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

احراف

لغت‌نامه دهخدا

احراف . [ اَ ] (ع اِ) ج ِ حَرف . طرفها. جانبها. || (ص ، اِ) شتران ماده ٔ لاغر.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ