ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

احتمام

لغت‌نامه دهخدا

احتمام . [ اِ ت ِ ] (ع مص ) اندوهگین شدن بشب و بخواب نرفتن از اندوه . بیخواب ماندن . || گرم نشدن چشم و بی خواب ماندن بی آنکه درد باشد.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ