ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اجیری

لغت‌نامه دهخدا

اجیری . [ اِج ْ جی را ] (ع اِ) خو. عادت . (منتهی الارب ). روش . طبیعت . هجّیر.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ