ترجمه مقاله

اجودان

لغت‌نامه دهخدا

اجودان . [ اَ ] (فرانسوی ، اِ) رجوع به آجودان شود.
ترجمه مقاله