ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اجودانباشی

لغت‌نامه دهخدا

اجودانباشی . [ اَ دام ْ ] (ص مرکب ، اِ مرکب ) رجوع به آجودان باشی شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ