ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اجذم

لغت‌نامه دهخدا

اجذم . [ اَ ذَ ] (ع اِ) از اعلام مردان عرب است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ