ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اجذام

لغت‌نامه دهخدا

اجذام . [ اَ ] (ع اِ) ج ِ جِذم .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ