ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اجذام

لغت‌نامه دهخدا

اجذام . [ اِ ] (ع مص ) بریدن : اجذم یده ؛ برید دست او را. (منتهی الارب ). || شتافتن در رفتن . زود رفتن . بشتاب رفتن . (زوزنی ). تیز رفتن : اجذم السیر. سخت دویدن : اجذم الفرس . || بازایستادن از: اجذم عن الشی ٔ. || قصد کردن : اجذم علیه ؛ قصد کرد بر آن . (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ