ترجمه مقاله

اجتحار

لغت‌نامه دهخدا

اجتحار. [ اِ ت ِ ] (ع مص ) سوراخ ساختن برای خود: اجتحر له جحرا. (منتهی الارب ). خویشتن را سوراخی ساختن (تاج المصادر بیهقی )، چنانکه موش و روباهی .
ترجمه مقاله