ترجمه مقاله

اجاحة

لغت‌نامه دهخدا

اجاحة. [ اِ ح َ ] (ع مص ) هلاک کردن . || از بیخ برکندن . (منتهی الارب ). استیصال .
ترجمه مقاله