ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اثولال

لغت‌نامه دهخدا

اثولال . [ اِ وِ ] (ع مص ) اَثْوَل گردیدن گوسپند. نوعی جنون و مرض است در گوسپند که تنها چرا کند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ