ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اثمر

لغت‌نامه دهخدا

اثمر. [ اَ م َ ] (ع ن تف ) پرمیوه تر. میوه دارتر. || سودمندتر.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ