ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اثمر

لغت‌نامه دهخدا

اثمر. [ اَ م ُ ] (ع اِ) جج ِ ثَمَر.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ