ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اتلاه

لغت‌نامه دهخدا

اتلاه . [ اِ ] (ع مص ) اتلاه مرض ؛ هلاک کردن بیماری کسی را. (منتهی الارب ). هلاک گردانیدن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ