ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اتلال

لغت‌نامه دهخدا

اتلال . [ اَ ] (ع اِ) ج ِ تَل ّ، بمعنی توده های خاک و توده های ریگ و پشته . (منتهی الارب ) :
ای روز چه روزی تو بدین زینت و این زیب
کز زینت و زیب تو دگر شد همه اتلال .

فرخی .


|| ج ِ تَل ، بمعنی بالش . (منتهی الارب ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ