ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اتلال

لغت‌نامه دهخدا

اتلال . [ اِ ] (ع مص ) راست ایستادن . || چکانیدن . (منتهی الارب ). || بستن و کشیدن چهارپا.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ