ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اتلال

لغت‌نامه دهخدا

اتلال . [ اَ ت َ ] (ع مص ) اَتل . گام نزدیک نهادن هنگام خشم . || سیر شدن از طعام . اَتلات .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ