ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اتلاع

لغت‌نامه دهخدا

اتلاع . [ اِت ْ ت ِ ] (ع مص ) پوشیده شدن کار و خبر و مرگ و حیات کسی بر کسی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ