ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اتش بیک

لغت‌نامه دهخدا

اتش بیک . [ ] (اِخ ) محلی در مغرب میانه ٔ آذربایجان .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ