ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اترا

لغت‌نامه دهخدا

اترا. [ اِ ] (اِخ ) نام دریای تزه در اساطیر یونانی .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ