ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اترا

لغت‌نامه دهخدا

اترا. [ ] (اِخ ) ناحیتی است خرد بدیلمان از دیلم خاصه . (حدودالعالم ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ