ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

اتبان

لغت‌نامه دهخدا

اتبان . [ اَ ] (ع اِ) ج ِ تبن .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ