ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابی مالک

لغت‌نامه دهخدا

ابی مالک . [ اَ ل ِ ] (اِخ ) رجوع به ابومالک شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ