ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابیل الابیلین

لغت‌نامه دهخدا

ابیل الابیلین . [ اَ لُل ْ اَ ] (اِخ ) لقب مهتر عیسی علیه السلام :
و ما سبّح الرهبان فی کُل بیعة
ابیل الأبیلین المسیح بن مریما.

شاعری جاهلی (از جوالیقی ).


ترجمه مقالهسوشال تریدینگ