ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابیط

لغت‌نامه دهخدا

ابیط. [ اَ ] (اِخ ) نام آبی از بطن الرّمة.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ