ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابیب

لغت‌نامه دهخدا

ابیب . [ اَ ] (اِ) نام ماه اوّل سال عبرانیان که سپس نام نیسان گرفت ، تقریباً معادل با ابریل .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ