ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابویوسف

لغت‌نامه دهخدا

ابویوسف . [ اَ بو س ُ ] (اِخ ) (شیخ ...) یعقوب همدانی . مراد و شیخ سنائی غزنوی است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ