ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابونصیر

لغت‌نامه دهخدا

ابونصیر. [ اَ ن َ ] (اِخ ) محدث است . او از ابی سعید و از او ابراهیم بن یزید کوفی روایت کند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ