ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابونصر عباسی

لغت‌نامه دهخدا

ابونصر عباسی . [ اَ ن َ رِ ع َب ْ با ] (اِخ ) از علمای شیعه . او راست : کتاب فضائل القرآن . (ابن الندیم ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ