ترجمه مقاله

ابومصرف

لغت‌نامه دهخدا

ابومصرف .[ اَ ؟ ] (اِخ ) سعیدبن الولیدبن عبداﷲ. محدث است .
ترجمه مقاله