ترجمه مقاله

ابومصرف

لغت‌نامه دهخدا

ابومصرف . [ اَ ؟ ] (اِخ ) جدّ طلحةبن مصرف . صحابی است .
ترجمه مقاله