ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابومسهر

لغت‌نامه دهخدا

ابومسهر. [ اَ م ُ هَِ ] (اِخ ) عبدالأعلی بن مسهربن عبدالأعلی الغسّانی الدمشقی . محدث است و از سعیدبن عبدالعزیز روایت کند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ