ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابومسهر

لغت‌نامه دهخدا

ابومسهر. [ اَ م ُهَِ ] (اِخ ) الأعرابی . یکی از فصحای عرب . و از او ابوعطیّة حردبن قطن الثکنی روایت کند. (ابن الندیم ).
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ