ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابومسهر

لغت‌نامه دهخدا

ابومسهر. [ اَ م ُ هَِ ] (اِخ ) محمدبن احمدبن مروان بن یسیره ٔ نحوی . یکی از علمای لغت و نحو. او راست : کتاب الجامع در نحو، کتاب المختصر،کتاب اخبار ابی عیینه محمدبن ابی عیینه . (ابن الندیم ). و رجوع شود به معجم الأدباء چ مارگلیوث ج 6 ص 279.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ