ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابومالک

لغت‌نامه دهخدا

ابومالک . [ اَ ل ِ ] (اِخ ) اشجعی یا اشعری . عمروبن حارث بن هانی . صحابی است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ