ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابومالک

لغت‌نامه دهخدا

ابومالک . [ اَ ل ِ ] (اِخ ) الصهبانی . محدث است . او از حسن بن سعد روایت کند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ