ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابوعبیدا

لغت‌نامه دهخدا

ابوعبیدا. [ اَ ع ُ ب َ دِل ْ لاه ] (اِخ ) ابن یحیی . رجوع به ابن الهیثم ... شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ