ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابوعبدالصمد

لغت‌نامه دهخدا

ابوعبدالصمد. [ اَ ع َ دِص ْ ص َ م َ ] (اِخ ) منذربن نافع. از روات حدیث است و ابومسهر از او روایت کند.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ