ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابوطلیحه

لغت‌نامه دهخدا

ابوطلیحه . [ اَ طُ ل َ ح َ ] (اِخ ) بقولی کنیت قیس بن عاصم است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ