ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ابوطلحة

لغت‌نامه دهخدا

ابوطلحة. [ اَطَ ح َ ] (اِخ ) شدادبن سعید الراسبی . از روات است .
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ